MESPoint

Kontrola Jakości – Prospeo


Aplikacja wspomagająca zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Pozwala na zdefiniowanie listy badań i parametrów oraz Specyfikacji Technicznych. Specyfikacje techniczne mogą dotyczyć produktów, surowców oraz innych materiałów, a także operacji w technologii. Dzięki temu implementacja zarządzania jakością w postaci systemu informatycznego jest możliwa i łatwa we wdrożeniu. W systemie możliwe jest odwzorowanie pełnej identyfikowalności (tzw. tracebility) wyrobu gotowego. Zaczynając od procesu zakupu surowca i opakowań poprzez wytworzenie półproduktu, aż dogotowego wyrobu. Na każdym etapie ewidencjonujemy wyniki badań i na ich podstawie dopuszczamy do dalszego etapu procesu. Badania przeprowadzane są na podstawie specyfikacji technicznych zdefiniowanych dla każdego surowca/produktu oddzielnie. Dla każdego z nich może istnieć wiele specyfikacji, z których każda jest wersjonowana. Dzięki temu wszystkie istniejące badania są identyfikowalne z konkretną wersją badań.

Kontrola Jakości

Wykorzystanie magazynów Kontroli Jakości pozwala na uruchomienie procesu dopuszczenia surowca/produktu do użytku w dalszej produkcji lub też, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowościi odstępstw od wyników dopuszczonych specyfikacją techniczną, na wstrzymanie surowca/produktu.

Recertyfikacja – operacja zmiany terminu ważności, numeru partii.

Aplikacja użytkowana jest w działach: R&D, Przygotowania Produkcji, Kontroli Jakości oraz na hali produkcyjnej (dzięki integracji z modułem MES).

Przygotowanie Specyfikacji Technicznej polega na zdefiniowaniu listy parametrów dla danego badania. Określa ona również wartości graniczne. Przeprowadzone badania ewidencjonują rzeczywiste wyniki pomiarów, natomiast dzięki wartościom granicznym system kontroluje prawidłowość wyniku.

Zarządzanie przez jakość (TQM - Total Quality Management, inaczej: kompleksowe zarządzanie jakością, totalne zarządzanie jakością) – podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta, korzyści dla organizacji i jej członków oraz dla społeczeństwa.

Przykładowa ścieżka produkcji z półproduktem/półfabrykatem:

Przykładowa ścieżka produkcji

Przykładowe branże, w jakich wdrożony został system: produkcja kosmetyków, produkcja metalowa automotive, produkcja żywności.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z nami!!!

Dane firmy
Prospeo Sp. z o.o.
ul. Graniczna 17
26-600 Radom
NIP: 948-260-51-59

Oddział Warszawa

Al. Komisji Edukacji Narodowej 93
02-777 Warszawa
Piętro 11

Partnerzy i Marki