MESPoint

Prospeo MESPoint


Rozbudowana, a jednocześnie prosta w obsłudze i łatwa w implementacji aplikacja służąca do ewidencji zdarzeń z hali produkcyjnej. Daje możliwość ewidencji czasu pracy, ilości zrealizowanych operacji/produktów, ilości braków pobranego surowca i obsługęjego kodów kreskowych z możliwością ewidencjirzeczywistego zużycia. Moduł ściśle współpracuje z ERP XL oraz systemem Kontroli Jakości. Umożliwia elastyczne skonfigurowanieobsługi kontroli jakości w cyklu produkcyjnym, łącznie z ewidencją wyników badań/pomiarów na stanowisku pracy.

MESPOINT

 

MESPoint obsługuje kilka trybów pracy:

  • start/stop – czas rozpoczęcia i zakończenia wykonywania operacji, ewidencjonowany za pomocą kodów kreskowych pracownika i operacji (z przewodnika produkcyjnego),
  • realizacja – ewidencja realizacji operacji bez dodatkowych informacji o czasie trwania,
  • centrum cięcia– obsługa scenariusza, w którym w ramach jednej operacji realizowanych jest wiele zleceń produkcji (np. cięcie laserem),
  • z ewidencją ilości surowca – możliwość ewidencji faktycznie pobranej do produkcji ilości surowca wraz z partią,
  • z ewidencją półproduktu i produktu– zakończenie operacji wymaga wprowadzenia ilości wytworzonego produktu.
MESPOINT

Wszystkie powyższe opcje mogą być konfigurowane w dowolnej kombinacji.

System obsługuje ekrany dotykowe, skanery kodów kreskowych (przewodowe i bezprzewodowe).

Działający i sprawdzony w branżach: metalowej, farmaceutycznej, kosmetycznej.

Pozwala m.in. ewidencjonować wykonywane operacje, zgłaszać przestoje, wzywać kontrolera czy zakańczać zmianę na danym stanowisku.

System Realizacji Produkcji (MES - Manufacturing Execution System) – wykorzystując technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki systemy klasy MES umożliwiają efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników produkcyjnych. Dzięki funkcjonalności systemu można uzyskać natychmiastowy sygnał zwrotny o stopniu wykonania produkcji, podejmować na bieżąco właściwe decyzje i reagować na nieprawidłowości pojawiające się w czasie procesu produkcyjnego. Pozyskane dane pozwalają na analizę kluczowych wskaźników efektywności na produkcji i uzyskanie prawdziwego obrazu wykorzystania zdolności produkcyjnych.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z nami!!!

Dane firmy
Prospeo Sp. z o.o.
ul. Graniczna 17
26-600 Radom
NIP: 948-260-51-59

Oddział Warszawa

Al. Komisji Edukacji Narodowej 93
02-777 Warszawa
Piętro 11

Partnerzy i Marki